Hrvatski jezični portal

patrìjarh

patrìjarh (patrijȁrh) m 〈N mn -rsi〉

Izvedeni oblici
jednina
N patrijarh
G patrijarha
D patrijarhu
A patrijarha
V patrijarše
L patrijarhu
I patrijarhom
množina
N patrijarsi
G patrijarha
D patrijarsima
A patrijarhe
V patrijarsi
L patrijarsima
I patrijarsima
jednina
N patrijarh
G patrijarha
D patrijarhu
A patrijarha
V patrijarše
L patrijarhu
I patrijarhom
množina
N patrijarsi
G patrijarha
D patrijarsima
A patrijarhe
V patrijarsi
L patrijarsima
I patrijarsima
Definicija
1. a. (mn) bibl. praoci židovskog naroda Abraham, Izak, Jakov b. rodonačelnici izraelskih plemena (12 Jakovljevih sinova) i drugi vođe plemena prije Mojsija
2. rel. a. biskup jedne od velikih apostolskih stolica (Jeruzalem, Rim, Antiohija, Aleksandrija i Carigrad) b. pravosl. glavar autokefalne Pravoslavne crkve (u Carigradu, Aleksandriji, Jeruzalemu, Moskvi, Srbiji, Gruziji, Rumunjskoj, Bugarskoj, Ukrajini) c. u Katoličkoj crkvi, počasni naslov što ga nose biskupi Rima, Venecije, Lisabona, Jeruzalema, Zapadne Indije i Istočne Indije (Panjim, Goa)
3. pren. ugledan starac, stari uglednik koji se ističe među ljudima istih ili sličnih zanimanja
4. sport element na gimnastičkim ručama
Sintagma
vaseljenski patrijarh pravosl. vrhovni poglavar, najviši dostojanstvenik Pravoslavne crkve
Onomastika
pr. (prema službi): Patrìarch (Valpovo), Patrìarka (Zadar, Ðurđevac), Pòdreka (Buzet, Istra)
Etimologija
lat. patriarcha ← grč. patriárkhēs: glava roda ≃ patriá: rod + -arh