Hrvatski jezični portal

pazáriti

pazáriti (što, ) dv.prez. pàzārīm, pril. sad. -rēći, pril. pr. -īvši, gl. im. -rēnje〉

Izvedeni oblici
Dv.
infinitiv
pazariti
 
prezent
jednina
1. pazarim
2. pazariš
3. pazari
množina
1. pazarimo
2. pazarite
3. pazare
 
futur
jednina
1. pazarit ću
2. pazarit ćeš
3. pazarit će
množina
1. pazarit ćemo
2. pazarit ćete
3. pazarit će
 
imperfekt
jednina
1. pazarah
2. pazaraše
3. pazaraše
množina
1. pazarasmo
2. pazaraste
3. pazarahu
 
aorist
jednina
1. pazarah
2.
3.
množina
1.
2.
3.
 
perfekt
jednina
1. pazario sam
2. pazario si
3. pazario je
množina
1. pazarili smo
2. pazarili ste
3. pazarili su
 
pluskvamperfekt
jednina
1. bio sam pazario
2. bio si pazario
3. bio je pazario
množina
1. bili smo pazarili
2. bili ste pazarili
3. bili su pazarili
 
imperativ
jednina
2. pazari
množina
1. pazarimo
2. pazarite
 
glagolski prilog sadašnji
pazareći
 
glagolski prilog prošli
pazareći
 
glagolski pridjev aktivni
pazario, pazarila, pazarilo
pazarili, pazarile, pazarila
 
glagolski pridjev pasivni
pazaren, pazarena, pazareno
pazareni, pazarene, pazarena
Definicija
reg.
1. kupiti/kupovati
2. trgovati [pazariti na veliko; pazariti na malo]