Hrvatski jezični portal

pelòta1

pelòta1 ž

Definicija
1. reg. lopta
2. sport stara baskijska narodna igra odbijanja lopte rukom, raširena u zemljama španjolskog jezičnog područja, u Francuskoj i SAD-u; postoje mnoge verzije (rebote, pasaka i sl.)
Etimologija
šp.: lopta ← srfr. pelote