Hrvatski jezični portal

batch

batch (izg. bȅč) mindekl.

Definicija
količina robe koja se izrađuje odjedanput; ono što je u slijedu, u seriji
Sintagma
batch datoteka inform. tekstualna datoteka koja sadrži niz instrukcija u komandnom jeziku operativnog sistema;
batch processing (izg. batch prósesing) inform. provedba batch datoteke;
batch program program za čiji rad nakon početne komande nije potrebno sudjelovanje korisnika
Etimologija
engl.