Hrvatski jezični portal

pípac

pípac m 〈G -pca, V -pče, N mn -pci, G pȋpācā〉

Izvedeni oblici
jednina
N pipac
G pipca
D pipcu
A pipac
V pipče
L pipcu
I pipcem
množina
N pipci
G pipaca
D pipcima
A pipce
V pipci
L pipcima
I pipcima
Definicija
1. naprava sa zatvaračem, služi za propuštanje tekućine ili plina; ventil
2. vanjski dio poluge u orguljama ili u harmoniju, služi za izvlačenje registra pri sviranju