Hrvatski jezični portal

pèštera

pèštera ž

Definicija
špilja, pećina
Etimologija
bug.