Hrvatski jezični portal

pi

pi (izg. pȋ) sr

Definicija
lingv.
1. šesnaesto slovo grčkog alfabeta
2. pov. u grčkom sustavu bilježenja brojeva oznaka za 80
3. mat. transcendentan realni broj, zadan kao omjer opsega i dijametra bilo koje kružnice; približna vrijednost 3,14159, usp. Ludolfov broj, v. Ludolfov Δ
Etimologija
grč. peȋ