Hrvatski jezični portal

pH

pH (izg. pe ha) m

Definicija
kem. mjerilo kiselosti i bazičnosti vodenih otopina; približno jednak negativnom logaritmu množinske koncentracije vodikovih iona u molovima po litri; upotrebljava se kao oznaka kiselosti ili bazičnosti tekućina na ljestvici 1—14, gdje manje od 7 predstavlja kiselost, 7 neutralnost, a više od 7 bazičnost