Hrvatski jezični portal

pluralìzam

pluralìzam m 〈G -zma, N mn -zmi〉

Izvedeni oblici
jednina
N pluralizam
G pluralizma
D pluralizmu
A pluralizam
V pluralizme
L pluralizmu
I pluralizmom
množina
N pluralizmi
G pluralizama
D pluralizmima
A pluralizme
V pluralizmi
L pluralizmima
I pluralizmima
Definicija
1. fil. učenje prema kojem je svijet sastavljen od mnoštva samostalnih oblika bitka i supstancija [metafizički pluralizam], opr. monizam
2. pol. doktrina i praksa koja priznaje postojanje različitih društvenih, kulturnih, političkih, vjerskih i dr. interesa i ideja te njihovo pravo da se slobodno očituju i organiziraju
Sintagma
pluralizam interesa pol. sustav liberalno-demokratskih društvenih odnosa koji priznaje i uvažava postojanje različitih interesa više stranaka, društvenih skupina, pojedinaca i političko-teritorijalnih zajednica u nekom međusobnom odnosu, te potiče rješavanje problema traženjem široko prihvatljiva stava;
pluralizam vlasništva pravn. istodobno postojanje i funkcioniranje različitih oblika vlasništva, vlasničkih prava i vlasničkih odnosa (privatno, društveno, državno i zajedničko vlasništvo)