Hrvatski jezični portal

plȏt1

plȏt1 m 〈N mn plòtovi〉

Izvedeni oblici
jednina
N plot
G plota
D plotu
A plot
V plote
L plotu
I plotom
množina
N plotovi
G plotova
D plotovima
A plotove
V plotovi
L plotovima
I plotovima
Definicija
drvena, pletena i sl. ograda koja omeđuje dvorište [plot od letava; plot od pruća]
Frazeologija
držati se svog plota ne miješati se u tuđe stvari;
(svađati se) kao babe preko plota svađati se nedostojno, vrijeđajući i s mnogo riječi;
(držati se, uhvatiti se koga, čega) kao pijan plota ne odvajati se od koga ili čega;
za plot (baciti koga, što) ne mariti za koga, za što, grubo odbaciti, napustiti koga;
(crknuti, krepati itd.) za plotom završiti svoj život napušten, bez ikog svoga, kao propao čovjek
Etimologija
prasl. *plotъ (rus. plot, polj. płot) ≃ v. plesti