Hrvatski jezični portal

plȍča

plȍča ž

Izvedeni oblici
jednina
N ploča
G ploče
D ploči
A ploču
V pločo
L ploči
I pločom
množina
N ploče
G ploča
D pločama
A ploče
V ploče
L pločama
I pločama
Definicija
1. 〈G mn plȏčā〉 a. plosnati komad ravne površine [kamena ploča; drvena ploča; metalna ploča] b. takva površina na kojoj je ispisan kakav tekst [oglasna ploča; školska ploča]
2. a. ono što je slično i izaziva predodžbu o takvu liku b. ravna površina Zemlje; plošnjak, ravnjak, usp. platforma (4)
3. inform. razg. tanka četvrtasta ploča s nanesenim spojnim vodovima na koju se ugrađuju elektronički sklopovi [matična ploča; tiskana ploča]
Sintagma
Bašćanska ploča jedan od najstarijih hrvatskih pisanih spomenika, pisan je oblom glagoljicom (o. 1100);
betonska ploča ploča koja nadsvođuje (ob. od armiranog betona) određeni prostor;
fotografska ploča premazano mutno staklo za snimanje, osjetljivo na svjetlost;
gramofonska ploča ploča u obliku kruga u koju su posebnom tehnikom urezani određeni sadržaji (muzika, govor itd.);
nadgrobna ploča ploča na grobu;
razvodna ploča ploča s koje se razvodi električna energija;
spomen-ploča ploča s natpisom kojim se ovjekovječuje uspomena na neku osobu ili važan događaj;
šahovska ploča četverokutna daska sa 32 bijela i 32 crna polja; šahovnica;
školska ploča široka daska na kojoj se piše kredom;
šper-ploča (panel-ploča) tanka drvena ploča unakrsno slijepljena pod jakim pritiskom;
trbušna ploča anat. mišići koji s prednje strane zatvaraju trbušnu šupljinu
Onomastika
pr. (etnici): Plȍčār, Plòčić (Glina, Dubrovnik), Plòčkinjić (Požega, Vrbovec, Hercegovina)
top. (naselja): Gȏrnjā Plȍča (Gračac, 344 stan.), Plȍčice (Dubrovnik, 119 stan.)
Etimologija
✧ samo južnoslavenski (slov. pločevina, bug. ploča) ≃ grč. pláks