Hrvatski jezični portal

plȕmp

plȕmp prid.indekl.

Definicija
reg. koji je neprikladan, prevelik, nespretan za rukovanje; nezgrapan, glomazan [to je plump kovčeg]
Etimologija
njem. Plump