Hrvatski jezični portal

Notre-Dame

Notre-Dame (izg. nótr dȁm) ž

Definicija
stari francuski naziv za Majku Božju, a po tome i za crkve koje su joj posvećene (najpoznatija je ranogotička pariška, 13—14. st.)
Etimologija
fr.: Naša Gospa