Hrvatski jezični portal

nòsivōst

nòsivōst ž 〈G -osti, I -osti/-ošću〉

Izvedeni oblici
jednina
N nosivost
G nosivosti
D nosivosti
A nosivost
V nosivosti
L nosivosti
I nosivošću / nosivosti
množina
N nosivosti
G nosivosti
D nosivostima
A nosivosti
V nosivosti
L nosivostima
I nosivostima
Definicija
količina tereta koju može ponijeti neko vozilo ili kojom se može opteretiti građevna konstrukcija, maksimalno dopušteno opterećenje
Sintagma
kamion nosivosti 6 tona kamion u koji se može natovariti 6 tona tereta;
nosivost broda pom. razlika između najveće istisnine (ukupne mase nakrcanog broda) i istisnine praznog broda