Hrvatski jezični portal

nȏri

nȏri m 〈G -ja〉

Definicija
kulin. listići sušene alge, grimizne boje koja se vraća kad se prži u prvobitnu zelenu, upotrebljava se u makrobiotičkoj kuhinji, posebno kao sastavni dio sušija
Etimologija
jap.