Hrvatski jezični portal

Definicija
1. vezn. arh. (riječ koja na početku rečenice povezuje s prethodnim tekstom) međutim, ali [Mnogo je želio činiti za druge, nu nevolje bijahu preteške za nj]
2. uzv. razg. (riječ za skretanje pozornosti na što, poziv na obraćanje pažnje); gle, gledaj, pazi, vidi [nu, neka vidim čekaj da vidim; nu me vidi (ti) mene, gle što mi se događa, gle što sam rekao (kao da se govornik sam sebi čudi ili se sam sobom iznenađuje); nu vraga! nu čuda!]
Etimologija
prasl. *nu (rus., polj. nu) ≃ v. no