Hrvatski jezični portal

numerus

numerus (izg. nȕmerus) m

Definicija
broj, numer
Sintagma
numerus clausus (izg. numerus klȁuzus) zatvoren broj, tj. odredba da se u neku školu ili službu prima točno određen, ograničen, propisan broj osoba u određenom razdoblju;
numerus currens (izg. numerus kȕrens) tekući broj, redni broj;
numerus rotundus (izg. numerus rotùndus) okrugli broj (koji se lako dade pamtiti, 4.000 umjesto 3.987)
Etimologija
lat.