Hrvatski jezični portal

njȅga1

njȅga1 zam. 〈G A〉,

Frazeologija
A. vidi ti njega! (u situaciji) gle, gle!, pazi, pazi! (iznenađenje ili upozorenje na čiji postupak ili na ono što je rekao);
imperativ glagola (ob. pusti, ostavi) + i njega (u dijaloškoj situaciji na riječi sugovornika ne znači »njega i još koga drugoga«, nego onoga o kome se govori u ukupnosti spomenutih svojstava koja su poznata kao nepoželjna, koja zaslužuju blag prijekor ili su takva da je najbolje o njima ne voditi brigu) [A: Vidio sam (uvijek zabrinutog i zaposlenog) M-a. B: Pusti (daj kvragu) i njega];
B. nema do njega najbolje piće je vino, bez vina nema pića (katkada kao podsjećanje da još nije doneseno za stol, da je vrijeme da bude izneseno)