Hrvatski jezični portal

balneòloški

balneòloški pril.

Definicija
kao balneolog, na način balneologa