Hrvatski jezični portal

ȍlak

ȍlak prid.odr. -ī〉

Izvedeni oblici
Pozitiv - neodr.
 
muški rod
jednina
N olak
G olaka
D olaku
A olaka / olak
V olaki
L olaku
I olakim
množina
N olaki
G olakih
D olakim / olakima
A olake
V olaki
L olakim / olakima
I olakim / olakima
 
srednji rod
jednina
N olako
G olaka
D olaku
A olako
V olako
L olaku
I olakim
množina
N olaka
G olakih
D olakim / olakima
A olaka
V olaka
L olakim / olakima
I olakim / olakima
 
ženski rod
jednina
N olaka
G olake
D olakoj
A olaku
V olaka
L olakoj
I olakom
množina
N olake
G olakih
D olakim / olakima
A olake
V olake
L olakim / olakima
I olakim / olakima
 
Pozitiv - odr.
 
muški rod
jednina
N olaki
G olakog / olakoga
D olakom / olakome / olakomu
A olakog / olaki
V olaki
L olakom / olakome / olakomu
I olakim
množina
N olaki
G olakih
D olakim / olakima
A olake
V olaki
L olakim / olakima
I olakim / olakima
 
srednji rod
jednina
N olako
G olakog / olakoga
D olakom / olakome / olakomu
A olako
V olako
L olakom / olakome / olakomu
I olakim
množina
N olaka
G olakih
D olakim / olakima
A olaka
V olaka
L olakim / olakima
I olakim / olakima
 
ženski rod
jednina
N olaka
G olake
D olakoj
A olaku
V olaka
L olakoj
I olakom
množina
N olake
G olakih
D olakim / olakima
A olake
V olake
L olakim / olakima
I olakim / olakima
Definicija
koji se lako shvaća; nepromišljen, brzoplet [olak zaključak]
Etimologija
✧ o (b)- + v. lak2