Hrvatski jezični portal

ȍdzvūk

ȍdzvūk m 〈N mn -ūci〉

Definicija
1. ekspr. jeka
2. odjek (2) [ideja je naišla na odzvuk]
Etimologija
✧ od- (ot-) + v. zvuk