Hrvatski jezični portal

ȍptima

ȍptima ž

Definicija
tisk. graf. vrsta tipografskog pisma iz skupine polugroteska
Etimologija
✧ autor H. Zapf (1958), usp. optimalan