Hrvatski jezični portal

ȍpāk

ȍpāk prid.odr. -ī〉

Izvedeni oblici
Pozitiv - neodr.
 
muški rod
jednina
N opak
G opaka
D opaku
A opaka / opak
V opaki
L opaku
I opakim
množina
N opaki
G opakih
D opakim / opakima
A opake
V opaki
L opakim / opakima
I opakim / opakima
 
srednji rod
jednina
N opako
G opaka
D opaku
A opako
V opako
L opaku
I opakim
množina
N opaka
G opakih
D opakim / opakima
A opaka
V opaka
L opakim / opakima
I opakim / opakima
 
ženski rod
jednina
N opaka
G opake
D opakoj
A opaku
V opaka
L opakoj
I opakom
množina
N opake
G opakih
D opakim / opakima
A opake
V opake
L opakim / opakima
I opakim / opakima
 
Pozitiv - odr.
 
muški rod
jednina
N opaki
G opakog / opakoga
D opakom / opakome / opakomu
A opakog / opaki
V opaki
L opakom / opakome / opakomu
I opakim
množina
N opaki
G opakih
D opakim / opakima
A opake
V opaki
L opakim / opakima
I opakim / opakima
 
srednji rod
jednina
N opako
G opakog / opakoga
D opakom / opakome / opakomu
A opako
V opako
L opakom / opakome / opakomu
I opakim
množina
N opaka
G opakih
D opakim / opakima
A opaka
V opaka
L opakim / opakima
I opakim / opakima
 
ženski rod
jednina
N opaka
G opake
D opakoj
A opaku
V opaka
L opakoj
I opakom
množina
N opake
G opakih
D opakim / opakima
A opake
V opake
L opakim / opakima
I opakim / opakima
 
Komparativ
muški rod
jednina
N opakiji
G opakijeg / opakijega
D opakijem / opakijemu
A opakijeg / opakijega
V opakiji
L opakijem / opakijemu
I opakijim
množina
N opakiji
G opakijih
D opakijim / opakijima
A opakije
V opakiji
L opakijim / opakijima
I opakijim / opakijima
 
srednji rod
jednina
N opakije
G opakijeg / opakijega
D opakijem / opakijemu
A opakije
V opakije
L opakijem / opakijemu
I opakijim
množina
N opakija
G opakijih
D opakijim / opakijima
A opakija
V opakija
L opakijim / opakijima
I opakijim / opakijima
 
ženski rod
jednina
N opakija
G opakije
D opakijoj
A opakiju
V opakija
L opakijoj
I opakijom
množina
N opakija
G opakijih
D opakijim / opakijima
A opakije
V opakije
L opakijim / opakijima
I opakijim / opakijima
 
Superlativ
muški rod
jednina
N najopakiji
G najopakijeg / najopakijega
D najopakijem / najopakijemu
A najopakijeg / najopakijega
V najopakiji
L najopakijem / najopakijemu
I najopakijim
množina
N najopakiji
G najopakijih
D najopakijim / najopakijima
A najopakije
V najopakiji
L najopakijim / najopakijima
I najopakijim / najopakijima
 
srednji rod
jednina
N najopakije
G najopakijeg / najopakijega
D najopakijem / najopakijemu
A najopakije
V najopakije
L najopakijem / najopakijemu
I najopakijim
množina
N najopakija
G najopakijih
D najopakijim / najopakijima
A najopakija
V najopakija
L najopakijim / najopakijima
I najopakijim / najopakijima
 
ženski rod
jednina
N najopakija
G najopakije
D najopakijoj
A najopakiju
V najopakija
L najopakijoj
I najopakijom
množina
N najopakija
G najopakijih
D najopakijim / najopakijima
A najopakije
V najopakije
L najopakijim / najopakijima
I najopakijim / najopakijima
Definicija
1. koji je spreman, kadar činiti zlo, zao
2. koji je strašan, smrtonosan
3. oštar, žučan
4. razg. reg. naopak, koji je okrenut na drugu stranu, posuvraćen
Sintagma
opaka bolest formula za rak
Onomastika
pr. (nadimačka): Opáčak (860, Slavonski Brod, Slavonija, J i sred. Dalmacija), Òpačić (1890, S Dalmacija, Lika, Banovina, Pokuplje)
top. mikrotop.: Opáčac (uzvisina, Zadar), Òpačić (zemljišta Karlovac, Knin, nekoliko zaselaka kod Knina)
Etimologija
prasl. *opakъ (stsl. opaky: naopako, rus. ópak, polj. opak) ← ie. *h3epeh2ko- (lat. opacus: suprotstavljen, skr. apākas: odostražni)