Hrvatski jezični portal

bȁras

bȁras m 〈G bȃrsa〉

Definicija
reg., v. odrina