Hrvatski jezični portal

bàrīn

bàrīn m 〈G barína〉

Definicija
pov. u carskoj Rusiji jedna od društvenih titula gospode; otprilike »milostivi«
Etimologija
rus. bárin