Hrvatski jezični portal

orìjāški

orìjāški pril.

Definicija
kao orijaš, na način orijaša