Hrvatski jezični portal

orgànele

orgànele (organȅle) ž mn

Definicija
biol. modificirani dijelovi jednostaničnog organizma koji vrše određene funkcije u stanici
Etimologija
nlat. organella, v. organ