Hrvatski jezični portal

organicìzam

organicìzam m 〈G -zma〉

Izvedeni oblici
jednina
N organicizam
G organicizma
D organicizmu
A organicizam
V organicizme
L organicizmu
I organicizmom
množina
N organicizmi
G organicizama
D organicizmima
A organicizme
V organicizmi
L organicizmima
I organicizmima
Definicija
sociol. smjer u sociologiji koji nastoji objasniti društvo biologistički, tj. kao organizam ili nadorganizam sa svim zakonitostima koje vladaju u svijetu živih bića