Hrvatski jezični portal

ordìnār

ordìnār m 〈G ordinára〉

Definicija
fiz. srednja visina tekuće ili stajaće vode dobivena mjerenjem kroz duže vrijeme
Etimologija
lat. ordinarius: redni, redoviti