Hrvatski jezični portal

òsobitōst

òsobitōst ž 〈G -osti, I -osti/-ošću〉

Izvedeni oblici
jednina
N osobitost
G osobitosti
D osobitosti
A osobitost
V osobitosti
L osobitosti
I osobitošću / osobitosti
množina
N osobitosti
G osobitosti
D osobitostima
A osobitosti
V osobitosti
L osobitostima
I osobitostima
Definicija
osobina onoga što je osobito; jedinost