Hrvatski jezični portal

bȁru

bȁru m 〈G -a〉

Definicija
pom. veliki čamac sa Solomonskih otoka
Etimologija
egz.