Hrvatski jezični portal

bȁrograf

bȁrograf m

Definicija
meteor. aneroidni barometar povezan s automatskim pisačem koji na papirnoj vrpci ili magnetnom mediju neprekidno bilježi promjene tlaka zraka
Etimologija
✧ baro- + -graf