Hrvatski jezični portal

barre

barre (izg. bȁr) mindekl.

Definicija
glazb. poprečni zahvat jednim prstom preko više žica, npr. na gitari i lutnji
Etimologija
fr.