Hrvatski jezični portal

parlàment

parlàment m 〈G mn -nātā〉

Izvedeni oblici
jednina
N parlament
G parlamenta
D parlamentu
A parlament
V parlamente
L parlamentu
I parlamentom
množina
N parlamenti
G parlamenata / parlamenta
D parlamentima
A parlamente
V parlamenti
L parlamentima
I parlamentima
Definicija
1. pov. a. u Engleskoj (od 1215) kraljevo savjetodavno tijelo sastavljeno od magnata, kasnije i od predstavnika gradova i pokrajina b. u Francuskoj do 1789, naziv za visoko sudsko tijelo — kraljev apelacijski sud
2. pol. u suvremenoj demokraciji, najviše zakonodavno tijelo koje donosi i ključne odluke o državnoj politici; izabrano je slobodnim višestranačkim izborima ravnopravnih državljana (u Hrvatskoj Sabor, u SAD-u Kongres, u Poljskoj Sejm, Bundestag u Njemačkoj itd.) i sastavljeno od 1, 2 ili više domova biranih na različite načine prema predstavničkom sustavu
Etimologija
njem. Parlament ← fr. parlement: govorni skup