Hrvatski jezični portal

palìndrōm

palìndrōm m 〈G palindróma〉

Definicija
1. igra riječi u kojoj se čitanjem jedne riječi ili čitave rečenice obrnutim redom dobiva isto značenje kao i pravilnim čitanjem
2. vrsta zagonetke postavljene na palindromskom principu
Etimologija
grč. palíndromos: koji trči natrag ≃ palin- + -drom