Hrvatski jezični portal

pȁnt

pȁnt m 〈N mn -i/pàntovi〉

Izvedeni oblici
jednina
N pant
G panta
D pantu
A pant
V pante
L pantu
I pantom
množina
N panti
G panta
D pantima
A pante
V panti
L pantima
I pantima
Definicija
reg. željezna naprava koja pridržava vrata i na kojoj se ona okreću; šarka, zglobnica, baglama
Etimologija
njem. Band: veza