Hrvatski jezični portal

pantògraf

pantògraf m

Izvedeni oblici
jednina
N pantograf
G pantografa
D pantografu
A pantografa
V pantografe
L pantografu
I pantografom
množina
N pantografi
G pantografa
D pantografima
A pantografe
V pantografi
L pantografima
I pantografima
Definicija
tehn.
1. stroj za mehaničko kopiranje, uvećavanje ili umanjivanje planova, crteža, slika i sl.
2. uređaj za prijenos struje na električnim lokomotivama
Etimologija
✧ panto- + -graf