Hrvatski jezični portal

àēd

àēd m 〈G aéda, N mn aédi〉

Definicija
pov. u antičkih Grka pjevač junačkih pjesama; pjesnik
Etimologija
grč. aoidós