Hrvatski jezični portal

bastìōn

bastìōn m 〈G bastióna〉

Izvedeni oblici
jednina
N bastion
G bastiona
D bastionu
A bastion
V bastione
L bastionu
I bastionom
množina
N bastioni
G bastiona
D bastionima
A bastione
V bastioni
L bastionima
I bastionima
Definicija
1. istaknut dio bedema u obliku peterokuta, kula tvrđave; grudobran
2. pren. retor. snažan oslonac, pouzdano uporište za obranu ili unapređivanje nečega [bastion mira; bastion nacionalne tradicije; bastion znanstvene misli]
Etimologija
fr. bastion: mala tvrđava ← bastille: tvrđava ← tal. bastione