Hrvatski jezični portal

nȁtraškē

nȁtraškē pril.

Definicija
1. a. leđima u pravcu kretanja (za čovjeka i živa bića) b. stražnjom stranom u pravcu kretanja (za vozila i sl.)
2. obrnutim redom, obratno, od kraja prema početku [abeceda natraške]