Hrvatski jezični portal

nȁtrāg

nȁtrāg pril.

Definicija
1. u smjeru protivnom od gledanja ili prethodnog kretanja, prema prijašnjem mjestu, onamo odakle se pošlo [ići natrag]; nazad
2. u smjeru zadnje strane čega ili suprotno od one kojoj je okrenut onaj koji vrši radnju [okrenuti se natrag]
3. a. u prethodno stanje, u prošlost [vratiti natrag kotač povijesti] b. u smjeru nazadovanja, prema lošijem [u ratu sve ide natrag]; nagore
Frazeologija
nema natrag (u situaciji kad se što spomene ili kad je jasno iz okolnosti) [odlučili smo i sad nema natrag]; nema povratka, ne može se odustati, kasno je za promjenu mišljenja
Etimologija
✧ na- + v. trag