Hrvatski jezični portal

nàtō

nàtō (način pisanja uz: na to) pril.

Definicija
1. uz ono što je rečeno, viđeno, doživljeno ili spomenuto najavljuje radnju, nove podatke itd. [Saznao je sve. nato je poludio (poludio je nato)]
2. (u opisnom dijalogu) [Dobro došli! Bolje vas našli, on će nato]
Etimologija
✧ na- + v. taj, to