Hrvatski jezični portal

bȁhat

bȁhat prid.odr. -ī〉

Izvedeni oblici
Pozitiv - neodr.
 
muški rod
jednina
N bahat
G bahata
D bahatu
A bahata / bahat
V bahati
L bahatu
I bahatim
množina
N bahati
G bahatih
D bahatim / bahatima
A bahate
V bahati
L bahatim / bahatima
I bahatim / bahatima
 
srednji rod
jednina
N bahato
G bahata
D bahatu
A bahato
V bahato
L bahatu
I bahatim
množina
N bahata
G bahatih
D bahatim / bahatima
A bahata
V bahata
L bahatim / bahatima
I bahatim / bahatima
 
ženski rod
jednina
N bahata
G bahate
D bahatoj
A bahatu
V bahata
L bahatoj
I bahatom
množina
N bahate
G bahatih
D bahatim / bahatima
A bahate
V bahate
L bahatim / bahatima
I bahatim / bahatima
 
Pozitiv - odr.
 
muški rod
jednina
N bahati
G bahatog / bahatoga
D bahatom / bahatome / bahatomu
A bahatog / bahati
V bahati
L bahatom / bahatome / bahatomu
I bahatim
množina
N bahati
G bahatih
D bahatim / bahatima
A bahate
V bahati
L bahatim / bahatima
I bahatim / bahatima
 
srednji rod
jednina
N bahato
G bahatog / bahatoga
D bahatom / bahatome / bahatomu
A bahato
V bahato
L bahatom / bahatome / bahatomu
I bahatim
množina
N bahata
G bahatih
D bahatim / bahatima
A bahata
V bahata
L bahatim / bahatima
I bahatim / bahatima
 
ženski rod
jednina
N bahata
G bahate
D bahatoj
A bahatu
V bahata
L bahatoj
I bahatom
množina
N bahate
G bahatih
D bahatim / bahatima
A bahate
V bahate
L bahatim / bahatima
I bahatim / bahatima
 
Komparativ
muški rod
jednina
N bahatiji
G bahatijeg / bahatijega
D bahatijem / bahatijemu
A bahatijeg / bahatijega
V bahatiji
L bahatijem / bahatijemu
I bahatijim
množina
N bahatiji
G bahatijih
D bahatijim / bahatijima
A bahatije
V bahatiji
L bahatijim / bahatijima
I bahatijim / bahatijima
 
srednji rod
jednina
N bahatije
G bahatijeg / bahatijega
D bahatijem / bahatijemu
A bahatije
V bahatije
L bahatijem / bahatijemu
I bahatijim
množina
N bahatija
G bahatijih
D bahatijim / bahatijima
A bahatija
V bahatija
L bahatijim / bahatijima
I bahatijim / bahatijima
 
ženski rod
jednina
N bahatija
G bahatije
D bahatijoj
A bahatiju
V bahatija
L bahatijoj
I bahatijom
množina
N bahatija
G bahatijih
D bahatijim / bahatijima
A bahatije
V bahatije
L bahatijim / bahatijima
I bahatijim / bahatijima
 
Superlativ
muški rod
jednina
N najbahatiji
G najbahatijeg / najbahatijega
D najbahatijem / najbahatijemu
A najbahatijeg / najbahatijega
V najbahatiji
L najbahatijem / najbahatijemu
I najbahatijim
množina
N najbahatiji
G najbahatijih
D najbahatijim / najbahatijima
A najbahatije
V najbahatiji
L najbahatijim / najbahatijima
I najbahatijim / najbahatijima
 
srednji rod
jednina
N najbahatije
G najbahatijeg / najbahatijega
D najbahatijem / najbahatijemu
A najbahatije
V najbahatije
L najbahatijem / najbahatijemu
I najbahatijim
množina
N najbahatija
G najbahatijih
D najbahatijim / najbahatijima
A najbahatija
V najbahatija
L najbahatijim / najbahatijima
I najbahatijim / najbahatijima
 
ženski rod
jednina
N najbahatija
G najbahatije
D najbahatijoj
A najbahatiju
V najbahatija
L najbahatijoj
I najbahatijom
množina
N najbahatija
G najbahatijih
D najbahatijim / najbahatijima
A najbahatije
V najbahatije
L najbahatijim / najbahatijima
I najbahatijim / najbahatijima
Definicija
koji nema poštovanja prema drugomu, koji se pravi važan; ohol
Etimologija
✧ ← prasl. bah: ohol ≃ rus. báhar': hvalisavac