Hrvatski jezični portal

bȁja1

bȁja1 m 〈N mn -e, G bȃjā〉

Definicija
reg.
1. hip. od baba3; otac
2. fam. stariji čovjek, onaj kojemu bi se moglo reći stric ili strȉka
Onomastika
pr. (nadimačka, preklapanje s baja2 i hip. od brat): Bàica (Šibenik, Zagreb), Báić (390, Slavonija, Lika, Dalmacija)