Hrvatski jezični portal

bȃj1

bȃj1 m

Definicija
neobična ljepota; krasota