Hrvatski jezični portal

navajo

navajo (izg. navȁho) m

Definicija
lingv. jezik naroda Navaho, govori se u SAD-u (Novi Meksiko), svrstava se u porodicu na-dene