Hrvatski jezični portal

bàilo

bàilo (bàjlo) m

Definicija
1. pov. viši činovnik u srednjem vijeku koji u ime vladara obavlja sudsku i nadzornu vlast
2. vrhovni nadzornik carske djece na bizantskom dvoru; bajulus
3. dipl. predstavnik Venecije (npr. u Carigradu)
4. pov. poslovođa (u srednjovjekovnoj Dalmaciji)
Onomastika
pr. (nadimačka, za škrta čovjeka): Bàilo (Trogir, Dalmacija), Bàjilo (Sinj, Zagreb, Zaprešić), Bájlo (460, Zadar, Dalmacija), Bàjlović (100, Banovina, Požega, Kordun)
Etimologija
tal. bailo ≃ lat. baiulus: nosač