Hrvatski jezični portal

nȁzōr

nȁzōr pril.

Definicija
reg. silom, na silu [pristati na što nazor]
Etimologija
✧ hibridna tvorba od na- + tur. zor: sila, prinuda; snaga, moć ← perz. zōr, zūr