Hrvatski jezični portal

nȅfēr (II)

nȅfēr (II) pril.

Definicija
nečasno, nepošteno, neispravno; unfer