Hrvatski jezični portal

nȅfer

nȅfer m

Definicija
reg. pov. običan vojnik, pješak, ob. u vojsci Osmanskog Carstva [biti nefer; služiti kao nefer]
Etimologija
tur.arap. näfär